F onden til Fremme af

Antroposofisk Kulturel Virksomhed


November 2019

Projekter vi har støttet


Vi er meget glade for den opbakning vi har mødt, og vi ser det som en anspore i det videre arbejde. Her er en foreløbig liste over de projekter, vi har støttet.

Listen vil blive opdateret løbende:


Projekter 2019

Projekter 2018

Projekter 2017


Som man kan forstå, har vi støttet en meget bred palet af antroposofiske projekter. Det gør vi også meget gerne i de næste år, hvis vi får indtægter at gøre det for.

Derfor er alle bidrag til fonden meget kærkomne.

Vores bank-konto er Reg 8401 konto 1021106.